Tietosuojaseloste

Taksi – Tommi Erkkilä

Verkkosivustomme osoite on: https://www.taksierkkila.fi.
Taksi Tommi Erkkilä on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja käsittelemään henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Kuvaamme tässä tietosuojaselosteessa, miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja suojataan.

Tietojen kerääminen

Keräämme tietoja muun muassa silloin, kun

• Annat meille palautetta tai jätät yhteydenottopyynnön
• Käytät palveluitamme
• Osallistut markkinointikampanjaamme tai järjestämäämme markkinointi- tai mielipidetutkimukseen

Millaista tietoa keräämme?

Keräämämme tieto pohjautuu niihin tietoihin, joita olet yrityksellemme itse välittänyt. Tällaisia tietoja ovat mm. etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, sekä tilaukseen ja laskutukseen liittyvät tiedot.

Keräämme

• sähköisten palveluiden rekisteröintitiedot
• asiakassuhdetietoja muun muassa taksikorttihankintoihin ja myyntipalvelun kautta tehtyihin taksitilauksiin
• asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot
• markkinointikampanjan, arvonnan tai kilpailun yhteydessä annetut tiedot sekä
tiedot kampanjaan osallistumisesta
• edellä mainittujen tietojen lisäksi verkkosivujemme käyttöön liittyen kävijämääriä ja selaustietoja

Mihin tietoja käytetään?

Käsittelemme tietoja liiketoiminnan tarpeisiin esimerkiksi tilaamiesi palveluiden tai tuotteiden toimittamiseksi, muun sopimuksen toteuttamiseksi tai palautteiden käsittelyyn.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Emme säilytä tietoja kauemmin kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi sekä mahdollisen muun pakottavan lainsäädännön, kuten kirjanpitolainsäädännön noudattamiseksi. Tietojen säilytysaikaan vaikuttaa myös esimerkiksi se, missä yhteydessä ja mitä tarkoitusta varten tieto on kerätty.

Ketkä oivat käsitellä tietojasi ja luovutammeko niitä kolmansille tahoille?

Tietoja käsittelee vain yrityksemme henkilökunta. Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille lainsäädännön näin velvoittaessa. Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn?

• Sinulla on oikeus vaikuttaa tietojesi käsittelyyn seuraavilla tavoilla: • Sinulla on oikeus pyytää pääsyä sinua itseäsi koskeviin tietoihin tai saada vahvistus siitä, että emme käsittele sinua koskevia tietoja (tarkastusoikeus). Voit tehdä tarkastuspyynnön lähettämällä meille kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön alla mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tietyissä tilanteissa sinulla on myös oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot sähköisessä muodossa, jolloin voit halutessasi siirtää ne myös toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen).
• Sinulla on oikeus tietojen oikaisemiseen (oikeus tietojen oikaisemiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään tiedot. Tietyissä tilanteissa sinulla saattaa olla oikeus käsittelyn rajoittamiseen (oikeus käsittelyn rajoittamiseen). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli kiistät tietojesi paikkaansa pitävyyden, sinulla on oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä siksi ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojesi paikkansapitävyyden.
• Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, jos henkilötietojesi käsittely ei enää ole tarpeellista niihin tarkoituksiin, joita varten ne
kerättiin, tai jos henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, eikä henkilötietojesi käsittelylle ole muuta perustetta (oikeus tulla unohdetuksi).

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojasi käsittelevät vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin. Meillä on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä.
Tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Kehitämme käytäntöjämme ja palvelujamme jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. Myös muutokset soveltuvassa lainsäädännössä tai sen tulkinnoissa voivat aiheuttaa muutoksia tietosuoja- selosteessamme. Tietosuojaselosteemme löytyy aina verkkopalveluistamme. Suosittelemme tarkistamaan tietosuojaselosteen sisällön säännöllisesti.

Yhteystiedot koskien tietojasi:

Tommi Erkkilä
Rantatie 247 B
27800 Säkylä

Puh: 044 2414859

Sähköposti: tommi@taksierkkila.fi